sasza90

133 teksty – auto­rem jest sasza90.

Naj­lep­sza mo­ja bab­ciu kocha­na, nie wiem jak wycho­walas 6tke dzieci bez pam­persow, te­lefo­now, mik­ro­falow­ki, mok­rych chus­tek, kro­pelek na kol­ki, elek­tro­nicznej niani, ty­siaca ba­jek w te­lewiz­ji czy mi­liona za­bawek ale ja to wszys­tko mam i z dwójką dzieci nie mo­ge so­bie dzis po­radzic wrr....szacunek 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 grudnia 2015, 16:27

większość ludzi nie ma pojęcia co to praw­dzi­wa miłość. Mówią so­bie tyl­ko pus­te słowa ''kocham cię'' ale nie pot­ra­fią te­go oka­zywać. to są tyl­ko słowa które po­zos­taną tyl­ko słowa­mi. a praw­dzi­wa miłość [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 września 2015, 21:30

Może chciała by się spot­kać z praw­dzi­wym uczuciem,
A nie z ty­pem „macho” przeżyć no­we katusze.
-PEJA 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 11 stycznia 2015, 09:31

Bo życie to ciężkie jest wte­dy, kiedy masz ciężkie nastawienie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 grudnia 2014, 00:02

Jutro

Jut­ro pójdziemy ra­zem nad Wisłę
tyl­ko we dwo­je przytuleni
Jut­ro świat cały dla nas zniknie
w siebie będziemy zapatrzeni
Jut­ro usiądziemy do wspólnej kolacji
z na­mi świece te pachnące
Jut­ro ot­worzy­my naszą księgę baśni
o pięknej zielo­nej łące
Jut­ro obudzisz mnie ciepłym głosem
po­wiesz " kocha­nie, śniadanie"
Jut­ro po­dasz bułkę z ma­lino­wym musem
ta­ka szczęśli­wa wstanę
Jut­ro za­biorę cię na spa­cer po lesie
weźmiemy koszyk na grzyby
Jut­ro pójdziemy z deszczem w jesień
uśmie­chniemy się do zimy

Jut­ro so­bie wyśni­my ... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 listopada 2014, 16:18

............

Może tęsknię
i może wspominam,
tam­ten przeszły, od­legły czas,
nasze sny, co się nie spełniły,
miej­sca, w których nie ma już nas.
Każde z nas
w inną drogę ruszyło przez życie,
in­ny mając przed sobą cel,
życie in­ny sce­nariusz wróżyło
i wie­działo, co prawdą jest. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 listopada 2014, 10:40

włosy ma ru­de niczym ogień
w jej oczach sa­mo życie płonie
ciut więcej ki­lo jest więc kobieca
wie że każde­go fa­ceta podnieca
jest ciut bez­czel­na i przebojowa
swo­jego życia pa­ni królowa
całymi garściami od życia bierze
nie ro­bi nic [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 listopada 2014, 16:57

Kur­ty­na opadła...
mas­ki zrzucone
twarze bez uczuć
ka­mien­ne i zimne
żal i smutek...
Iluz­ja odeszła na zawsze... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 listopada 2014, 23:34

Życie jest jak baj­ka
Us­la­na różami
Życie jest cza­sem koszmar­nym snem
Lecz gdy się idzie we dwoj­ga pa­rami
Życie po pros­tu piękne jest 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 października 2014, 21:46

To nie zmiany pro­wadzą do prze­paści między na­mi tyl­ko kłam­stwa wychodzące oczami.

To złudze­nia pro­wadzą do gar­dze­nia , ludzi którzy mają zaw­sze coś do po­wie­dze­nia. Zaw­sze wyj­dzie na jaw coś po czym masz wszys­tkiego dość. Ale nie łam się kij ma zaw­sze dwa końce. Więc kiedyś zo­baczysz wschodzące słońce... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 października 2014, 23:22
sasza90

Mama dwoch wspanialych corek Leny i Jessicy :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sasza90

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

25 grudnia 2015, 21:51Cris sko­men­to­wał tek­st Najlepsza mo­ja bab­ciu kocha­na, [...]

25 grudnia 2015, 16:27sasza90 do­dał no­wy tek­st Najlepsza mo­ja bab­ciu kocha­na, [...]

21 września 2015, 23:11Irracja sko­men­to­wał tek­st większość ludzi nie ma [...]

21 września 2015, 21:58Cris sko­men­to­wał tek­st większość ludzi nie ma [...]

21 września 2015, 21:37Rejka sko­men­to­wał tek­st większość ludzi nie ma [...]

21 września 2015, 21:30sasza90 do­dał no­wy tek­st większość ludzi nie ma [...]

11 stycznia 2015, 10:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Może chciała by się [...]

11 stycznia 2015, 09:31sasza90 do­dał no­wy tek­st Może chciała by się [...]

15 grudnia 2014, 19:55nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Bo życie to ciężkie [...]